Жилищата в България поскъпват с едни от най-бързите темпове в ЕС

През третото тримесечие обаче се наблюдава известно забавяне на темпа спрямо предходните три месеца. През третото тримесечие цените на жилищата в България се повишават с 8,8% на годишна база, показват данните на Евростат. Този ръст е един от най-бързите в целия Европейски съюз. Пред нас се нареждат единствено Унгария (с повишение от 11,6%) и Латвия (10,8%). От данните на европейската статистика е видно, че през последната година има постоянен ръст на цените на жилищата в България. През второто тримесечие увеличението е в рамките на 6,5 на сто на годишна база.

На тримесечна база обаче вече се наблюдава забавяне на ръста. 

От публикуваните данни става ясно, че жилищата у нас са поскъпнали с 1,6% през третото тримесечие спрямо второто. В периода април – юни обаче ръстът беше от 2,8% на тримесечна база.

Като цяло цените на жилищата в ЕС нарастват с 4,3% на годишна база през третото тримесечие. В еврозоната ръстът е по-бавен – с 3,4%.

Само в две държави в общността се наблюдава спад на цената на жилищата – Кипър (-3,3%) и Италия (-0,9%). Евростат не разполага с данни за движението на цените на имотите в Гърция. 

Статистиката на Евростат за движението на цените на жилищата се основава на данни за покупката на имоти от частни инвеститори, независимо от вида и годината на строителство, както и предишния им собственик.